GALVANITZATS FIES, S.A.

GALVANITZATS FIES S. A., fundada l’any 1955, és una empresa dedicada a la galvanització en calent de peces de ferro i acer.

Disposem d'una superfície de 2.500 m2, pràcticament coberts en els quals realitzem la galvanització i el tractament de les diferents peces.

Gràcies a l'experiència del nostre equip humà, tant del personal tècnic com de producció i a la maquinària que disposem, oferim un notable grau de qualitat en tots els treballs que realitzem.

Tots els nostres processos estan garantits per la norma  ISO 9001-2000, certificat per ECA Certificació.

GALVANITZATS  FIES S. A. és membre de l'Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG).

El nostre emplaçament està ben comunicat i dóna servei a tota la nostra província i limítrofes.

DECOFIES, és un secció de la nostra empresa que subministra productes afins als nostres clients i que diversifica la nostra activitat, oferint diferents alternatives en el camp d'unions sense soldadures per a construccions tubulars, angulars i tancaments verticals.


Disseny Web: Jordi Besora