SERVEI

1. Galvanitzat
Fies
pot oferir-li una galvanitzat de qualitat i assessorar-li perquè sigui així.

Des de la descàrrega i la càrrega dels seus materials una vegada galvanitzats, pot estar segur que en tot moment es tindrà una especial cura i es realitzarà un seguiment per a poder obtenir el millor resultat possible.

DIMENSIONS DEL BANY DE GALVANITZAT DE LA NOSTRA INSTAL·LACIÓ

Dimensions en m.
a
6.5
b
1.6
c
2.2
d
6.6
e
6.8
f
2.7

DIMENSIONS MÀXIMES DELS OBJECTES A GALVANITZAR

 
Nº d'immersions
Dimensions màximes en m.
Tipus de material a tractar
1
2
Longuitud
Altura

Ample
Diàmetre

A - Barres
1
2
6.2
8
-
-
1.5
1
B - Objectes de 2 dimensions
1
2
6
5.5
2
3
-
-
C - Objectes de 3 dimensions
1
2
6
5.5
1.5
3
1.5
1.5


A - Les barres comercials, han de dur un forat en peces < 1.5 m. en 1 extrem i dos forats en peces > 1.5 m. un en cada extrem.
B - Marcs, portes, reixes.
C -Armadures, carros, gàbies, tubs amb empelts.

- Si el material a tractar està pintat, amb restes de pintura o bé està galvanitzat o té restes d'algun altre tractament, s’ha de procedir a un sorrejat o granallat grau  SA 2 1/2.
- Les possibles marques de mesures, o senyalitzacions que estiguin marcades amb pintura haurien d'eliminar-se abans de lliurar-nos el material.
- El pes màxim de cada element a tractar no pot superar els 3000 Kg.
- Si desitgen un certificat de qualitat de la peça tractada, haurien d'especificar-ho en el mateix moment d’entrega dels materials a tractar i sempre abans de la retirada del material de la nostra instal·lació.

2. Material en estoc
Per a prevenir possibles urgències o disminuir temps d'espera, disposem d'un estoc de barres comercials d'UPN i angular en varietat de mides que poden servir-se immediatament.


3. Pintures ZENC

També li podem oferir pintura rica en zenc, apropiada per a fer repassos en els muntatges o petites variacions que s'hagin realitzat en material galvanitzat.

El nostre equip tècnic el pot assessorar en tot el necessari per a poder obtenir un bon galvanitzat, recolzat per la A.T.E.G.


Disseny Web: Jordi Besora