GALVANITZACIÓ

La galvanització en calent per immersió és el recobriment que s'utilitza per a protegir les superfícies metàl·liques de la corrosió, i que consisteix en la immersió de les peces de ferro o acer en un bany de zenc fos a 450ºC.

Durant la galvanització per immersió, el zenc fos reacciona amb l'acer i es produeixen una sèrie de capes d'aliatges zenc-ferro, de gran adherència amb la superfície, tenint en compte que l'última capa és de zenc pur.

La galvanització ha adquirit  en el camp de la protecció de l'acer contra la corrosió una importància especial, al garantir una protecció a llarg termini, amb necessitats molt reduïdes de manteniment.

Disseny Web: Jordi Besora