PRINCIPALS APLICACIONS

EDIFICACIÓ
Estructures, Serralleria, Escales, Baranes, Tancaments, Bastides.

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
Naus, Estructures, Dipòsits i Canonades.
GRANS ESTRUCTURES
Ponts, Túnels, Torres i Màstils.
AUTOMOCIÓ
Xassís, Carrosseries i Peces Diverses d'Automòbils i Camions.
ARMADURES GALVANITZADES PER A FORMIGÓ
Estructura, Construccions Portuàries, Taulers de Ponts, Panells de Façana, Prefabricats de Formigó.
AGRICULTURA I RAMADERIA
Hivernacles, Sitges, Magatzems, Estables i Corrals, Instal·lacions Avícoles, Tancats i Equips d'Irrigació.
EQUIPAMENTS DE CARRETERES
Passarel·les, Pòrtics de Senyalització, Barreres de Seguretat, Pantalles Acústiques, Parapets.
ELEMENTS D'UNIÓ
Tornilleria, Claus, Fixacions i Accessoris de Canonades.
MOBILIARI URBÀ
Fanals, Semàfors, Contenidors, Marquesines, Bancs, Instal·lacions per a Parcs i Jardins.
ESPORT I TEMPS LLIURE
Estadis, Piscines, Poliesportius, Telefèrics i Telecadires, Parcs Infantils.
ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Torres i Substacions Elèctriques, Antenes de Telefonia, Repetidors de Televisió.
TRANSPORT
Catenàries de Ferrocarril, Estacions, Terminals, Embarcadors, Magatzems i Instal·lacions Auxiliars, Construcció Naval.
Disseny Web: Jordi Besora