FILOSOFIA
LA FILOSOFIA DE L'EMPRESA ES BASA EN TRES PILARS FONAMENTALS:

1. QUALITAT DELS NOSTRES SERVEIS
2. RESPECTE MEDIAMBIENTAL
3. SEGURETAT EN EL TREBALL

1. EN QUANT A LA QUALITAT
A Galvanitzats FIES SA considerem que la qualitat és un factor essencial per a l'èxit de l'empresa i que cada persona de l'organització és responsable de la funció que realitza.
Mitjançant el sistema de qualitat que tenim certificat segons Norma ISO 9001 podem assegurar que:

  • El procés de Galvanització en calent per immersió compleix les reglamentacions, normes i especificacions aplicables.
  • S’estableix una sistemàtica a seguir perquè s'implantin i realitzin els suficients controls amb la finalitat d'assegurar la qualitat de la galvanització.
  • S'intenta portar a terme un òptim servei de manera que quedin satisfetes les expectatives i necessitats del client.
  • Es manté al personal de l'empresa amb la capacitació i amb els recursos necessaris.
  • Es treballa en un esforç constant encaminat a una millora contínua de la qualitat.

2. EN QUANT AL RESPECTE MEDIAMBIENTAL
A Galvanitzats FIES SA garantim que:

  • El procés de Galvanització en calent per immersió compleix les reglamentacions i normes mediambientals aplicables.
  • Protegim el medi ambient mitjançant una utilització sostenible dels recursos naturals i l'ús eficient de l'energia, optimitzant l'ocupació de matèries primeres i fomentant les pràctiques de reducció, reutilització i reciclat dels residus.

3. EN QUANT A LA SEGURETAT EN EL TREBALL
La direcció de l'empresa manifesta la preocupació per la Prevenció d'accidents i malalties de treball , i també per la constant millora de les condicions de Seguretat i Salut en el mateix.

La direcció té la total convicció que el desenvolupament de la Prevenció en la nostra empresa és una mesura beneficiosa, tant des del punt de vista social , per a millorar les condicions de treball i salut dels nostres treballadors , com des del punt de vista econòmic , amb la finalitat de fer cada vegada més rendible la gestió de l'empresa.

En conseqüència assumim el compromís d'implantar, liderar i desenvolupar un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals amb la finalitat de:

  • Evitar accidents i malalties professionals.
  • Millorar la rendibilitat de l'empresa.
  • Complir amb l'establert en la Llei de Prevenció de Riscos laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Aquest sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals s'integrarà en la nostra gestió empresarial, és a dir, en el conjunt de les nostres activitats i decisions, tant en els processos tècnics , en l'organització del treball com en la línia jeràrquica, incloent tots els nivells de la mateixa.

Aquest concepte de la Prevenció es converteix en una responsabilitat de TOTS I CADASCUNA de les persones que treballem a l'empresa.

La direcció de l'empresa es compromet a proporcionar els recursos necessaris per al desenvolupament del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, desenvolupar-lo a tot el personal i impulsar al seu compliment.

Disseny Web: Jordi Besora