QUICKMARC
Connector ràpid per a construir marcs d'angular i col·locar en paviment, obra o formigó.

Indispensable en reparacions i construccions ràpides d'arquetes i registres. Només amb 4 elements, disposant de l'angular adequat, pot construir un marc a la mesura que necessiti.

Amb QUICKMARC soluciona aquelles situacions en que ha d'actuar de forma ràpida, i poder acabar un treball, improvisar una arqueta i evitar esperes perquè li puguin confeccionar un marc a mida. Una vegada col·locat, pot encarregar una tapa o una reixa, de la forma més adequada.

Si el marc és de dimensions superiors a 1 m (en cares paral·leles) ha d'utilitzar la pinça QUICKMARC, per a aconseguir un correcte ancoratge. La pinça QUICKMARC li dóna la facilitat d'afegir quantes potes precisi, depenent de la dimensió del marc, i unir trams rectes d'angle. En els marcs de dimensions grans, on utilitzi pinces, és aconsellable lliscar-les a mesures concretes perquè posteriorment les reixes o tapes que hagin de descansar damunt es recolzin en aquestes.

En el cas de reixes de desguàs, això afavoreix el drenatge dels racons i evita deposició de porqueria i terra. En el cas de tapes, és preferible que el suport sigui sobre el marc (per a les que hauran de sobresortir), o bé (fent sobresortir la tapa), s’ha de prevenir el seient sobre els perfils QUICKMARC.

Marcs a mida sense soldadures i col·locats en pocs minuts.

Disseny Web: Jordi Besora